Message de Mgr Jean-Michaël Durhône à l’occasion de la fête de Maha Shivaratree…

by | Mar 7, 2024 | Actualités

Bonzour mo bann frer ek ser de foi indou,

Mo anvi dabor swet zot enn bonn fet Maha Shivaratree.

Sa lane-la, kan nou pe selebre fet Maha Shivaratree, nou pa kapav bliye sa dram ki nou finn viv Dimans dernie dan Arsenal avek nou bann frer Abhay Bhoojedhun, Paroumal Soobrayen, Keshav Dhomun, Lavlesh Jugdhur, Vijaysingh Mootia, Koovalesh Seedoyal. Mo priye boukou avek zot fami, avek bann pros ek tou bann dimounn ki afekte par sa dese trazik la. Nou anvi dir zot ousi ki Legliz priye avek zot, e ki nou osi pans  zot fami e ki nou kontigne priye pou zot.

Pandan plizier zour zot finn mars ver Ganga Talao pou viv sa gran tan pelerinaz,  pou fer anmemtan enn demars spiritiel pou kapav rapros nou davantaz avek Bondie. Nou anvi dir zot ki pandan sa tan ki zot pe viv sa semenn-la, kot nou osi nou dan moman Karem, sakenn parmi nou pe avanse dan nou lafwa pou nou kapav grandi plis dan lamour ki Bondie ena pou sak dimounn.

Alor, se pou sa ki sa moman  Maha Shivaratree rapel nou ki sak Morisien viv  lafraternite ek solidarite dan lazwa kouma dan lapenn, dan tristes kouma dan  lesperans, dan tou bann dram oubien lazwa ki nou viv, kouma bann ser ek frer dan mem limanite ki port tousala ansam.

Mo bann frer, mo bann ser indou, ankor enn fwa, bonn fet  Maha Shivaratree. Ki zot osi kontign zot lamars ver sa gran sime  lesperans ki Bondie anvi pou sakenn parmi nou.

 

Mgr Jean-Michaël Durhône

Evêque de Port-Louis

0 Comments

Laisser un Commentaire

Dernière édition

Le Xournal
Lire en ligne

Xournal Dimans

Le Xournal
Lire en ligne